Teenistuja : Reet Grassmann
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Reet Grassmann
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
töövahendite grupp
Ametikoht: arvete ja finantsandmete spetsialist
Telefon: 6191178
E-post: reet.grassmann@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Reet Grassmann