Teenistuja : Margarita Vahruševa
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Margarita Vahruševa
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
varavastaste süütegude grupp
Ametikoht: juhtivuurija
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 6125866
E-post: margarita.vahruseva@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Margarita Vahruševa