Teenistuja : Sirli Saar
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sirli Saar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
operatiivne menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
E-post: sirli.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 179A, 51014 Tartu linn
Nimi: Sirli Saar