Teenistuja : Priit Jaarma
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Priit Jaarma
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
laevastik,
piirivalvelaev PVL-203 RAJU
Ametikoht: laeva tüürimees II
Teenistusaste: politseimajor
E-post: priit.jaarma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Priit Jaarma