Teenistuja : Margus Nei
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Margus Nei
Struktuuriüksus: kainestusmaja grupp
Ametikoht: vahetuse vanem
Teenistusaste: komissar
E-post: margus.nei@politsei.ee
Ametikoha aadress: Merelahe tee 4, 10617 Tallinn
Nimi: Margus Nei