Teenistuja : Helen Neider-Veerme
13.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Helen Neider-Veerme
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
rahvusvahelise koostöö büroo
Ametikoht: politseinõunik
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 6149142
E-post: helen.neider-veerme@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Helen Neider-Veerme