Teenistuja : Aliis Udras
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aliis Udras
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7998356
E-post: aliis.udras@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Aliis Udras