Teenistuja : Malle Leetsar
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Malle Leetsar
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 4446435
E-post: malle.leetsar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Malle Leetsar