Teenistuja : Anželika Fedoruk
22.08.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anželika Fedoruk
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
lubadegrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6124401
E-post: anzelika.fedoruk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Anželika Fedoruk