Teenistuja : Liina Hansen
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Liina Hansen
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Narva politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp I
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 3576181
E-post: liina.hansen@politsei.ee
Ametikoha aadress: Vahtra tn 3, 21003 Narva linn
Nimi: Liina Hansen