Teenistuja : Evelin Kuldmets
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Evelin Kuldmets
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 7868276
E-post: evelin.kuldmets@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Evelin Kuldmets