Teenistuja : Marit Abram
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marit Abram
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo
Ametikoht: valdkonna koordineerija
Teenistusaste: komissar
Telefon: 6123321
E-post: marit.abram@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Marit Abram