Teenistuja : Karina Fesjuk
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karina Fesjuk
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
andmesisestuse ja -kvaliteedi grupp
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 6124898
E-post: karina.fesjuk@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Karina Fesjuk