Teenistuja : Kaidi Press
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaidi Press
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7998376
E-post: kaidi.press@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Kaidi Press