Teenistuja : Kalle Aasamäe
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kalle Aasamäe
Struktuuriüksus: menetlusgrupp
Ametikoht: TA spetsialist
Telefon: 6124643
E-post: kalle.aasamae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Kalle Aasamäe