Teenistuja : Kairi Nerot
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kairi Nerot
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp I
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 3372239
E-post: kairi.nerot@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Kairi Nerot