Teenistuja : Roza Gorelova
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Roza Gorelova
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldsüütegude grupp
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6125768
E-post: roza.gorelova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Roza Gorelova