Teenistuja : Priidu Ellam
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Priidu Ellam
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
kaplanaat
Ametikoht: kaplan
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 6149051
E-post: priidu.ellam@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Priidu Ellam