Teenistuja : Žanna Saar
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Žanna Saar
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp IV
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 3372285
E-post: zanna.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Žanna Saar