Teenistuja : Maarit Sofia Eisenberg
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maarit Sofia Eisenberg
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
Pärnu piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 4446528
E-post: maarit-sofia.eisenberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Maarit Sofia Eisenberg