Teenistuja : Ove Saar
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ove Saar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus,
lubadegrupp
Ametikoht: juhtivmenetleja
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308837
E-post: ove.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ove Saar