Teenistuja : Andres Hallop
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andres Hallop
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp IV
Ametikoht: arestimaja juhtivpolitseinik
Teenistusaste: politseileitnant
E-post: andres.hallop@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Andres Hallop