Teenistuja : Gennadi Bakanov
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Gennadi Bakanov
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp II
Ametikoht: arestimaja vanempolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
E-post: gennadi.bakanov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Gennadi Bakanov