Teenistuja : Igor Grištšenkov
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Igor Grištšenkov
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp I
Ametikoht: arestimaja politseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
E-post: igor.gristsenkov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Igor Grištšenkov