Teenistuja : Virgo Kaar
13.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Virgo Kaar
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp I
Ametikoht: arestimaja juhtivpolitseinik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 6125736
E-post: virgo.kaar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Virgo Kaar