Teenistuja : Kadi Saar
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kadi Saar
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
Põhja personalitalitus
Ametikoht: TA talituse juhataja
Telefon: 6124025
E-post: kadi.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Kadi Saar