Teenistuja : Diana Ivanova
12.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Diana Ivanova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
Põhja dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 6125725
E-post: diana.ivanova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Diana Ivanova