Teenistuja : Signe Saarepuu
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Signe Saarepuu
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva menetlusgrupp
Ametikoht: juhtivuurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 7998307
E-post: signe.saarepuu@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Signe Saarepuu