Teenistuja : Jelena Ustinova
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jelena Ustinova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 4732822
E-post: jelena.ustinova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Lossiplats 4, 90502 Haapsalu linn
Nimi: Jelena Ustinova