Teenistuja : Ulvi Saar
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ulvi Saar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4338970
E-post: ulvi.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Ulvi Saar