Teenistuja : Maarja Mitt
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maarja Mitt
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet
Ametikoht: juhiabi
Telefon: 6123005
E-post: maarja.mitt@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Maarja Mitt