Teenistuja : Piret Tenso
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Piret Tenso
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7998329
E-post: piret.tenso@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Piret Tenso