Teenistuja : Helga Laasi
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Helga Laasi
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
Põhja tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 6124925
E-post: helga.laasi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Helga Laasi