Teenistuja : Margus Talimaa
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Margus Talimaa
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: vanemväärteomenetleja
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308855
E-post: margus.talimaa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Margus Talimaa