Teenistuja : Leelo Oja
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Leelo Oja
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
Põhja tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 6124316
E-post: leelo.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Leelo Oja