Teenistuja : Merlin Vahtramäe
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Merlin Vahtramäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
Põhja dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: juhtivdokumendihaldur
Telefon: 6123020
E-post: merlin.vahtramae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Merlin Vahtramäe