Teenistuja : Ave Maide
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ave Maide
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
liiklusväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7308858
E-post: ave.maide@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ave Maide