Teenistuja : Katrin Olhovikov
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Katrin Olhovikov
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 7308549
E-post: katrin.olhovikov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 179A, 51014 Tartu linn
Nimi: Katrin Olhovikov