Teenistuja : Margarita Baranova
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Margarita Baranova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 7668122
E-post: margarita.baranova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Puiestee tn 4, 68203 Valga vald
Nimi: Margarita Baranova