Teenistuja : Gerli Hamelberg
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Gerli Hamelberg
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
regionaalne dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 4549705
E-post: gerli.hamelberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Transvaali tn 58, 93811 Saaremaa vald
Nimi: Gerli Hamelberg