Teenistuja : Anni Soodla
09.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anni Soodla
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur
Ametikoht: juhiabi
Telefon: 6124011
E-post: anni.soodla@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Anni Soodla