Teenistuja : Fred-Andree Oja
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Fred-Andree Oja
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123163
E-post: fred-andree.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Fred-Andree Oja