Teenistuja : Moonika Rahumäe
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Moonika Rahumäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
regionaalne dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 7308824
E-post: moonika.rahumae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Moonika Rahumäe