Teenistuja : Teili Piiskoppel
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Teili Piiskoppel
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus
Ametikoht: ennetusspetsialist
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6124775
E-post: teili.piiskoppel@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Teili Piiskoppel