Teenistuja : Saimi Nerut
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Saimi Nerut
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
regionaalne dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 3372223
E-post: saimi.nerut@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Saimi Nerut