Teenistuja : Ingrid Štrik
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ingrid Štrik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 3372422
E-post: ingrid.strik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Järveküla tee 36, 30328 Kohtla-Järve linn
Nimi: Ingrid Štrik