Teenistuja : Siina Ermel
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Siina Ermel
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7868282
E-post: siina.ermel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Siina Ermel