Teenistuja : Raido Onopa
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Raido Onopa
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Tartumaa piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7308869
E-post: raido.onopa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Raido Onopa