Teenistuja : Tiina Olop
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tiina Olop
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus
Ametikoht: vanemtõlk
Telefon: 6124969
E-post: tiina.olop@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Tiina Olop