Teenistuja : Jelena Tamberg
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jelena Tamberg
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
Põhja tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 6123736
E-post: jelena.tamberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tööstuse tn 52, 10416 Tallinn
Nimi: Jelena Tamberg